Drie gedichten van
Patty Scholten staan
langs het Voetpad
met illustraties
van Coen Hamelink
en ze draagt voor op
25 juni tijdens de
poŽzieavond.

Zie route
en extra


 

Patty Scholten

Patty Scholten schrijft voornamelijk sonnetten, die vaak over dieren gaan.  Er zijn acht bundels bij uitgeverij Atlas verschenen.
Voor de Kunst aan de Scheene route heeft ze vooral dieren die ook in Nederland voorkomen, uitgekozen. Een olifant aan of een alligator in de Scheene zou bevreemding kunnen wekken...
Op het ogenblik is ze bezig aan de herrijming van een selectie uit Der Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant, de oudste natuurbeschrijving in de Nederlandse taal uit 1270.

website:     pattyscholten.blogspot.com