Drie gedichten van
Ingmar Heytze staan
langs het Voetpad
met illustraties van
Tineke Meirink.


Zie ook route


 

Ingmar Heytze

 
 
Ingmar Heytze (1970, Utrecht), dichter.
Zijn tiende bundel, verschijnt eind januari 2012.

website:     www.ingmarheytze.nl